top of page

Privacy


Hoe gaat Voetzorg Noord-Holland om met mijn gegevens en privacy?

 

Voetzorg Noord-Holland levert een breed scala aan diensten en producten. U voorziet ons daartoe van de gegevens die nodig zijn voor een goed klantcontact en het adequaat kunnen leveren van onze diensten en producten. Voetzorg Noord-Holland hecht groot belang aan uw privacy en betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de door u verstrekte toestemming, de met u afgesloten overeenkomst, de door derden (arts, doorverwijzer, specialist, zorginstelling, werkgever of vereniging) verstrekte informatie en wettelijke bepalingen. Wij controleren uw persoonsgegevens bij uw zorgverzekeraar in verband met declaratie van kosten.

 

Uw gegevens gebruiken wij voor:

 • Registratie klant en medische gegevens voor leveren van diensten en producten;

 • Facturatie en declaratie;

 • Communicatie met behandelteam, verwijzer, zorginstantie en zorgverzekeraar;

 • Communicatie ten behoeve van kwaliteit, functionaliteit en nazorg;

 • ​Communicatie over onze producten, diensten en Voetzorg Noord-Holland.

 

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats;

 • Telefoon en e-mail;

 • Geboortedatum, geslacht en BSN-nummer;

 • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer;

 • Medische indicatie;

 • Huisarts/Behandelend arts.

 

Uw persoonsgegevens verwerken wij volgens de wettelijke regelgeving en deze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om u zorgvuldig en adequaat van dienst te zijn. Wij houden ons aan de AVG [link] en de WGBO [link] (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en u mag van ons verwachten dat wij organisatorisch alle procedures en systemen op orde hebben om uw privacy te waarborgen.

 

U kunt ons altijd om informatie, inzage, rectificatie, inperken of wissen van uw persoonsgegevens verzoeken binnen de kaders van de wettelijke regelgeving. Wij informeren u daar dan zo spoedig mogelijk over, maar in iedere geval binnen de door de wetgeving gestelde termijn. Ter bescherming van uw privacy nemen we dergelijke verzoeken in behandeling na het vaststellen van uw identiteit. 

 

Als u vindt dat Voetzorg Noord-Holland bij de uitvoering van haar werk onzorgvuldig of in strijd handelt met de wetgeving tot de bescherming van uw persoonsgegevens of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd verzoeken wij u om hierover via de mail privacy@voetzorg.info in contact te treden met onze persoonsgegevensfunctionaris. Wij zullen binnen redelijke termijn en uiterlijk binnen een maand reageren. Ook voor vragen en opmerkingen mailt u naar privacy@voetzorg.info

 

Indien u er met ons niet uitkomt heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page